Dětské dny, firemní akce, výlety, koncerty

Realizujeme dětské dny, firemní akce, organizaci výletů, seminářů, autogramiády, koncerty. Disponujeme databází umělců (zpěváci, herci, loutkáři, malíři, sportovci), kteří mohou přilákat další návštěvníky.   Akce realizujeme na celém území ČR. 

Společnost R36.cz Informace k pořizování audio-vizuálních záznamů na veřejných akcí (GDPR)

 Dle §84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem. Dle §89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je však třeba vykládat ve spojení s celou pravou o podobiznách a soukromí v §84 – 90 obč. zák. V §89 je mimo jiné řečeno, že „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství“. 

Osoba účastnící se akcí společnosti R36.cz, s.r.o. (dále jen organizace) bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby organizace bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti organizace. Osoba účastnící se akcí organizace má kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů: ·       

  e-mailovou zprávou na adresu: podpora@r36.cz 

·  písemně zaslaným na adresu: R36.cz, s.r.o.,  Rezidence EXPO, Molákova 577/34, 186 00 Praha 8

Tvorba webových stránek: Webklient