Bezpečnost

všude, kde potřebujete. Kontrolu oprávněnosti vstupu, dohled nad dodržováním veřejného pořádku, střežení šaten, VIP prostor, střežení backstage (zázemí), pódia, techniky, střežení uzavřených prostor, preventivní dohled proti kapesním krádežím a prodeji drog, ostrahu oplocení – zabránění nepovolenému vstupu zvenčí, navádění vozidel na příjezdových komunikacích a parkovištích, bezpečnostní dohled na parkovišti, poskytování informací návštěvníkům a další služby související s bezpečností jakékoliv akce.

školíme se

Tvorba webových stránek: Webklient