GDPR

  • Zjistíme základní přehled činností, v jejichž rámci zpracováváte osobní údaje
  • Zjistíme povinnosti vyplývající z GDPR přímo pro Vás
  • Navštívíme Vaši společnost, organizaci nebo jakýkoli jiný subjekt a provedeme kontrolu činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
  • Doporučíme úpravy smluv, vnitřních směrnic a jiných dokumentů za účelem dosažení souladu s GDPR.
  • Navrhneme technická opatření, interní předpisy, metodické pokyny k zpracování osobních údajů
  • Proškolíme Vaše zaměstnance
  • Zajistíme pro Vás pověřence, který bude dohlížet na správný způsob ochrany osobních dat a komunikovat za Vás s úřady.


Mgr. Miroslav Beránek

GDPR
+420 725 290 815
podpora@r36.cz

Tvorba webových stránek: Webklient